RUB
Thông tin về công ty NETZSCH tại Leniskiy (Nga) : Allbiz
Platinum
Reviews: 1

Về doanh nghiệp NETZSCH

Mài và phân Tán bộ phận của NETZSCH là một trong những nhà lãnh đạo thế giới tại chất lỏng và khô mài công nghệ, cung cấp một loạt các thiết bị từ phòng thí nghiệm để lắp đặt thiết bị sản xuất và sản xuất hoàn chỉnh đường. Chúng tôi cung cấp một số lượng lớn chất lỏng và khô mài hệ thống mài xuống nano hạt kích cỡ, cũng như máy trộn, mills hoặc chất tán sắc cho một loạt các cao hay thấp nhớt sản phẩm.

LiveInternet

Mô tả

Tất cả mọi thông tin về công ty NETZSCH.